לאטה מאווררת – מונעת תמיד בשורה הראשונה של הרעפים הרעלת המאפשרת זרימת אוויר לחלל הגג. ומנמיכה את עומס החום הכלוא בין הרעפים לגג שלך. מומלץ להוסיף רעפי אוורור.

 הגבהה לרעף ראשון