רעפי שינגלס ( יריעה ביטומנית עם אגריגת מודבק חתוכה לפי צורת רעף ) מיוצרת בכל העולם נפוצה מאד באמריקה בעיקר ארצות הברית.