פרגולות פארסה  365+

הפרגולה היחידה בעולם אשר מתאימה לשלג,גשם ורוח ע"י סגירה הרמטית. (מבודדת)